Elektronik Devre Tasarımı

Elektronik Component

Ürün Tasarlama : Elektronik kart tasarımı; ön çalışma, projelendirme, simülasyon, baskı devrenin çizilmesi, elektronik kartın prototipinin yapılması, devre elemanlarının montajı ve ürünün testi şeklinde aşamalardan geçtikten sonra üretime hazır dökümantasyonu ile birlikte hazır hale getirilir.

Şirketimizin ARGE bünyesinde bu amaca yönelik kendi ürünlerimizi tasarlamamızın yanında diğer firmaların ihtiyaç duyduğu sektörüne özel elektronik kart tasarımı hizmetinide vermekteyiz.

SBC Single Board Computer

Elektronik kart tasarım gruplarımız; Güç Elektroniği, Endüstriyel Otomatik Kontrol, Motor Sürücüleri, SMPS, Endüstriyel Operatör Panelleri, Hız Kontrolü gibi alanlardan oluşmaktadır.

Danışmanlık Hizmetleri

İşletmelerin, gelişen dünyada varlıklarını sürdürmesi ve büyüyebilmesi bakımından stratejik kararlar almasının zorunlu olduğu noktalarda; ofis otomasyonları, otomasyon makinelerinin alımı-satımı, elektrik-elektronik projelerin gerçekleştirilmesi, endüstriyel otomasyon programları , mühendislik çözümleri , stratejik planlama, otomasyon ürünleri bakımları, dış kaynak kullanımı, NC, CNC, PLC ve sistemlerinin yazılımı ve şirketlere özgü sistemlerin gerçekleştirilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.