Otomotiv Ürünleri

LPG Montajı

LPG Nedir?

LPG; propan ve bütan gazlarının belli oranlarda karışımından oluşan ve İngilizce Liquefied Petroleum Gases (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) kelimelerinin baş harfleri ile ifade edilen bir petrol gazıdır.

LPG renksiz ve kokusuzdur. Gaz kaçaklarının tespit edilmesi için sonradan kokulandırılır.

LPG basınç altında depolanabilir, kalın çelik tank yada borularla taşınabilir.

LPG yağ ve boyayı eritebilir. Ayrıca doğal lastiği deforme eder. Bu yüzden motorlu araçlarda standartlara uygun malzemeden yapılmış borular kullanılmalıdır.

LPG Kullanımının Başlangıcı

Otomotiv sektöründe petrole alternatif enerji kaynağı arayışları 1930’lu yıllarda LPG’nin araçlarda yakıt olarak kullanımını gündeme getirmiştir. Özellikle kolay bulunması, ekonomik olması ve diğer yakıtlara oranla çevreyi daha az kirletici özellikte olması nedeni ile dünyada birçok ülke otomobillerde LPG kullanımını özendirerek yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Günümüzde İngiltere, İtalya, Hollanda, Fransa, Belçika, Japonya, Avusturya, Avustralya, Amerika ve dünyanın daha pek çok ülkesinde LPG yakıt olarak otomobillerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yukarıda belirtilen özelliklerinden ötürü LPG, 1985’ten sonra ülkemizde de otomobillerde yaygın bir şekilde alternatif yakıt olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak LPG’nin yanıcı ve patlayıcı bir gaz olması LPG dönüşüm sistemlerinde güvenliği ve denetimi ön plana çıkarmıştır.

Araçların LPG’ye dönüşümünden başlayıp bakım ve periyodik kontrol süreçlerini içermesi gereken denetimin yeterince sağlanamaması nedeniyle yaşanan ve basına yansıyan kazalardan da anlaşılacağı üzere kullanıcıların ürünün tercihi ve güvenli kullanımı konusunda doğru bir şekilde bilgilendirilmesi önem taşımaktadır.

LPG Güvenli mi?

Doğru montaj yapılması halinde LPG benzinden daha güvenlidir. LPG çarpma tahribat deneylerinden geçmiş, giriş kilitleme ve aşırı sıcaklık kontrol valflı basınçlı dökme çelik depolarda muhafaza edilmektedir.Tankların üzerine bağlanan multivalf (çoklu şamandıra) tanktaki sıvı LPG seviyesini ve LPG giriş-çıkışlarını kontrol eden çoklu kontrol ünitesinin yanı sıra yeni uygulamalarda ilave bir valf daha konulmuştur. Multivalf üzerinde tanka giren ve çıkan gazın iletim hatlarını açıp kapatmak için bir adet el ile kumanda edilen vana mevcuttur. Bu vanalar bakım, kaza ve yangın anında LPG giriş ve çıkışını kapatmaya yarar. Multivalf üzerinde yer alan aşırı akış vanasına ilaveten yeni uygulama ile gelen bobinli valf sayesinde araca arkadan çarpma ve iletim borularının kopma ya da kırılması halinde her iki valf birden devreye girerek sistemi otomatik olarak kilitler. Bundan sonra tanktan gaz çıkışı tamamen kesilir.

Oto gazlar için kullanılan yakıt tankları normal yakıt tanklarına oranla darbe ve yüksek ısıya karşı çok daha dayanıklı özel saclardan imal edilmektedir. Otomatik gaz kesiciler sayesinde hiçbir sızıntıya sebebiyet vermez. Normal gaz basıncının(15 bar), dokuz katı basınca dayanıklı (105 bar) üretimi yapıldığı için güvenli ve emniyetlidir. Oto gaz tankları üretim aşamasından sonra kaynak yerlerinin röntgeni çekilir ve testlere tabi tutulur. Fabrikadan çıkmadan önce 30 bar ile 105 bar arasında patlama, açılma ve yarılma testlerinden geçirilerek, tüketiciye bayiler ve montajcılar aracılığıyla ulaştırılır.

SEQUENTIAL (SIRALI) Sistem nedir?

Sırayı takip eden sıralı anlamına gelir. Otomobil üreticileri 1996 yılından sonraki ürettikleri araçlarda yakıt sistemini sıralı olarak üretmişlerdir. Bunun açıklaması şöyle yapılabilir. Enjeksiyonlu araçlarda yakıt sistemini kontrol eden bir elektronik kontrol ünitesi mevcuttur. Bu elektronik kontrol ünitesi yani ECU (beyin) aracın yakıt verilerini alır, silindirlerdeki yanmayı sağlar. Bunu da enjektörlerin ne zaman ve ne aralıklarla açılıp kapanacağının sinyallerini vererek yapar.

1996 yılından önce enjeksiyonlu araçların enjektörleri hepsi birden açarak yakıt püskürtmesi yapmakta idi. Günümüzde ise enjektörler ihtiyaç oranında ECU den aldığı sinyaller doğrultusunda tek tek açarak yanma hücresini doldurur ve tam yanmayı sağlar. Tek tek olan sistemlere sıralı denir.

Teknolojik gelişmeler ve otomobil üreticilerinin bu çalışmalarından sonra LPG dönüşüm kiti üreticileri de bu alanda çok büyük atılımlar yapmıştır. Dönüşüm kitlerini sıralı olarak çalıştırır hale getirmişlerdir. Sıralı olarak çalışan oto gaz sistemlerinin genel adı da SEQUENTIAL buradan gelir.

Enjeksiyonlu araçlarda uygulama

Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde enjeksiyonlu araçların oto gaz dönüşüm montajı yapılabilir hale gelmiştir.

Sıralı sistem montajında araç üzerine bağlanan ekipmanlar sırasıyla şöyledir.

 • Enjektör
 • Map Sensörü
 • Regülatör
 • Dağıtıcı rail
 • Gaz valfi
 • Multivalve (Şamandıra)
 • Tank
 • ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi)
 • Sistemde araç üzerinde bulunan benzin enjektörlerinin hemen yanına gaz enjektörleri monte edilir. Araç üzerinde var olan ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi) sünün çıkış verilerini alabilmek için araca yeni bir gaz ECU sü bağlanır. Bağladığımız gaz ECU sü sayesinde aracın çalışma verileri bir bilgisayara aktarılır. Daha sonra sistemi devreye sokabilmek için bir kalibrasyon yapılır. Bu kalibrasyon neticesinde aracın gazla çalışır duruma gelmesi sağlanır. bu sayede aracın rölanti modunda ayarları yani enjektörlerin açma kapama milisaniyeleri düzenlenerek silindirlerdeki tam yanma sağlanır. Daha sonra yol kalibrasyonu yani aracın çeşitli devirlerdeki yanma oranları ayarlanarak monte edilen sistemin adaptasyonu sağlanmış olur.

  Sıralı enjeksiyonlu sistemlerde en önemli parça enjektörlerdir.

  LPG’nin Avantajları

 • LPG Benzine Göre Ucuzdur : LPG rafineride, benzin üretimi sonrasında ortaya çıkan bir atık gazdır. Dolayısıyla her zaman benzinden daha ucuz kalacaktır.
 • Temiz Bir Yanma Sağlar : LPG pistonların, segmanların, valflerin ve bujilerin aşınmasından meydana gelebilecek kurşun, vernik yada karbon atığı çıkarmaz. Motor karterini ya da motorun yanma odalarını kirletmez. Motoru temiz tutar, karbon ve kurum oluşturmaz dolayısıyla motor ömrünü uzatır.
 • Ateşleme Bujisinin Ömrünü Uzatır : Yanma odalarında yada ateşleme bujilerinde tortu oluşmaz, çünkü LPG’nin farklı karışımlarındaki kuvvetlendiricilere ihtiyaç bulunmamaktadır. Ateşleme bujileri, diğer yakıtlardan, özellikle benzin kullanan araçların motorlarındaki bujilere göre daha uzun ömürlüdür.
 • LPG Dönüşüm Sisteminde Yakıt Pompası Kullanılmaz : LPG basınç altında depolandığından benzin yakıt pompası devrede değildir, bu nedenle yakıt pompası, onarım ve değişim masrafı olmaz.
 • Karbüratör Masrafı Azdır : LPG yakıtlı motorlardaki karbüratör, birkaç hareketli parça ve kirliliği engelleyecek havalandırmasız basit bir mekanizma olup, karbüratör servisi ve tamiri yok denecek kadar azdır.
 • Aşınma Süresi Düşüktür : Yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı LPG yakıtlı motorlar yıl içerisinde daha fazla gün ve saatte çalışabilirler. Üretim süresi kaybı, parça ve işçi masraflarından daha az etkilenirler.
 • Yakıt Sistemi Kapalıdır : Tamamen kapalı yakıt sistemi olması nedeni ile akıtma ve buharlaşma kayıpları yoktur.
 • Temiz ve Çevreci Bir Yakıttır : Özellikle LPG yakıtı kullanan araçların motor yakıtının düşük kirlilik özellikleri kanıtlanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda LPG kullanılan motorlarda karbon monoksit tesiri benzine göre %50-90 oranında, hidrokarbon tesiri ise %38-62 oranında daha düşüktür.
 • OTOGAZ Sistem tanıtım bilgisi

 • Tüm sistemler Avrupa Kalite Belgesi olan. E-CE-R 67 belgelidir
 • Bu sistem Avrupa'da 30 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır.
 • Benzinli araçların oto gaza dönüşümü oldukça kolay ve ekonomiktir. Bu sistem ortalama 15.000. km'de kendini amorti etmektedir. 1 lt. benzinle alınan yol 1.2 lt. sıvı LPG ile (%20 daha fazla ) alınmasına rağmen, 1 lt. benzinin fiyatı, 1 lt. sıvı LPG' nin yaklaşık 2 katı olduğundan km. maliyeti açısından sonuçta % 40-45 oranında ucuzluk sağlamaktadır. LPG ile benzin arasındaki yaklaşık 1’e 2 oranı senelerdir hemen hemen hep aynı kalmaktadır.
 • LPG Sistemi güvenlidir. LPG sistemi için kullanılan tüm aksamlar E-CE-R 67 belgelidir. Yakıt tankları kullanma basıncının yaklaşık 9 katı basınçla test edilmektedir. Araçlarda kullanılan benzin deposunun saç kalınlığı 1 mm olup, dayanma basıncı max 5 bardır. LPG tankının saç kalınlığı 4 mm olup 110 bara kadar dayanmaktadır. Bu da benzin deposunun dayanma basıncının 22 katı demektir. Tüm dolum tanklarımız sertifikalıdır. Ayrıca yakıt tanklarının güvenliği için tankın %80'den fazla dolumunu engellemek için güvenlik sistemi mevcuttur. Multivalfteki bakır boruda herhangi bir gaz kaçağı söz konusu olduğunda Multivalfteki emniyet sistemi sayesinde gaz otomatik olarak kesilir.
 • Oto gaz Sistemleri dizel araçlar hariç, diğer tüm araçlara monte edilebilir. Dönüşüm 5-6 saati geçmez.
 • Mevcut olan benzin sisteminde hiç bir değişiklik gerektirmez. Aracın içinden kumanda düğmesi sayesinde hem LPG hem de benzinle çalışma imkanı sağlar.
 • Oto gaz Sistemlerinin montajında, profesyonel eğitilmiş, sertifikalı uzman elemanlar kullanılmaktadır.
 • Sistem montajında araçta tadilat yapılmaz, sadece birkaç parça eklenir.
 • LPG takılan araç montajcı firmadaki görevli makine mühendisi tarafından (bu mühendise Makina Mühendisleri Odası tarafından yetki belgesi verilmiştir.) kontrolü yapılarak projelendirilip montajcı firmadaki yetkili mühendis onayından sonra ayrıca Makine Mühendisleri Odası tarafından da kontrol edilerek sızdırmazlık raporu verilir.
 • Sanayi Bakanlığınca onaylı ruhsat tescil işlemleriniz trafik kanunun 32. maddesi ve Bakanlığı 93/94-95 sayılı tebliğ esaslarına göre trafiğe kayıt işlemleri yapılmaktadır.
 •