Güneş Enerjisi Sistemleri

Solar panel

Son yıllarda alternatif enerji sistemlerine, yoğun bir ilgi görülmektedir. Güneş Enerjisi ( Solar Sistem ) başta olmak üzere, Rüzgar Enerjisi ve diğer alternatif enerji sistemleri de kullanılmaya başlanmıştır.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi için talep arttıkça PV (photovoltaic) sistem maliyetleri de aynı oranda düşmektedir.

Solar enerji üretim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler güneş enerjisinden elektrik üretimini kuzey iklimlerinde bile verimli hale getirmiştir. Türkiye’nin en kötü güneş alan yeri mukayese edildiğinde 2008'de 5 GWp kapasiteye sahip olacak olan Almanya’nın en iyi güneş alan bölgesinden daha çok güneş almaktadır. Türkiye Avrupa’nın en cok güneş alan 2. ülkesidir, boyutu itibarı ile almış olduğu enerji Avrupa’nın en büyük potansiyeline sahiptir.

Fosil yakıt kirliliği ve küresel ısınmanın maliyetlerini de hesaba kattığımızda güneş enerjisinden elektrik üretimi sınırsız bir potansiyele sahip, temiz, verimli bir yenilenebilir enerjidir. PV sistemler elektrik enerjisini CO2 emisyonu olmadan üretir.

Bütün bunlar ülkemizde güneşten enerji üretiminin son derece parlak bir geleceğe sahip olduğunu gösteriyor

PV modüller

PV Modül

 • % 16,9 verimlilik
 • Sıradan panellere göre % 50 daha fazla güç
 • Peak Power (+/- 3%) Pmax : 210 W
 • Rated Voltage Vmp : 40.0 V
 • Rated Current Imp : 5.25 A
 • Bina Uygulaması

  Solar sistem uygulaması

  Bu tür sistemlerde her bir birim olarak hesaplanması gerekli olan durumlar.

 • Solar sistemin gücü: Yük ve zamana ilişkin hesaplar yapıldıktan sonra charge zamanını da tayin edip ne kadarlık solar charge ünitesi gerekiyor tesbit etmek gerekir.
 • DC/DC konverter: Yağmurlu veya bulutlu havalarda Aküleri sabit bir charge gerilimi ile charge etmek için uygun konverter seçimi yapmak gerekir.
 • Akü seçimi: Yükün ne kadar besleneceğine ilişkin zaman tayinine göre akü seçimi yapılmalıdır.
 • İnverter: Yüke göre en uygun inverter ( hem güç itibarıyla hem de model itibarıyla ) seçimi (sinus, basamak sinus, kare dalga ) Projelerinizdeki yük tanımları, güç miktarı ve ne kadar zaman besleme yapabileceğine ilişkin akü kapasite tesbitleri için firma olarak teknik desteğe hazırız.
 • Mevzuat-Kanunlar-Yönetmelikler

 • Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • EİE TÜRKİYE Potansiyel Güneş Enerjisi Atlası
 • REPA TÜRKİYE Potansiyel Rüzgar Enerjisi Atlası
 •