TTK Verilerimiz

Genel Müdür - Ümit MAMİ

Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı : 70.000,00 TL

Ödenen Sermaye Miktarı : 70.000,00 TL

Mersis No : 0733003777000018

Ticaret Sicil No : Merkez / 74295